Konference

INVITATION
Professionshøjskolerne ”VIA” og ”Nordjylland” inviterer hermed involverede lærere og andre interesserede til at deltage i den indledende konference i projekt” Ekspert i undervisning.” Projektet har som målsætning at kvalitetsudvikle læreruddannelsen, jf. vedlagte korte beskrivelse.

[ LÆS KORT PROJEKTBESKRIVELSE ]

Konferencen afholdes på Læreruddannelsen Skive, Dalgas  Allé 20, 7800 Skive
mandag den  29. september kl. 10 .00 -14. 00

Tilmeldig senest fredag den 19. september til Hanne Kramshøj på 97521766.
En tilsvarende konference afholdes i Nordjylland ved projektets afslutning.

Dekan Niels-Georg Lundberg
University College Nordjylland      

Studierektor Peter Lykke Olesen
University College VIA

Program

Kl. 10.00 – 10.10
Velkomst
Afdelingsleder Jens Møller, Læreruddannelsen Skive.

Kl. 10.15 – 10.55
Sammenhængen mellem uddannelse og profession i dansk læreruddannelsestradition
Professor Per Fibæk Laursen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Kl. 11.00 – 11.15
Præsentation af projekt ”Ekspert i undervisning”
Baggrund og perspektiver.
Projektleder Per Jensen, Læreruddannelsen Skive.

Kl. 11.20  – 12.00
Forskningsprojektets grundideer
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.                   
Kl. 12.00 – 12.45
Frokost

Kl. 12. 45 – 13.40
Konkrete erfaringer med samarbejdet om fag, pædagogik og praktik i læreruddannelsen
Seminarielektor Thomas Thorning , Læreruddannelsen Skive.
Studerende, Læreruddannelsen Skive

Kl. 13.45 – 14. 00        
Opsamling
Videncenterleder Andreas Rasch Christensen VIA University College og uddannelsesleder Martin S Klausen Læreruddannelsen Silkeborg.
Nb. Efter konferencen  giver forskergruppen vejledning til de seminarielærere, der skal medvirke ved dataindsamlingen.