Velkommen til Ekspert i undervisning

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem University College Nordjylland, University College VIA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læreruddannelserne Hjørring, Aalborg, Silkeborg og Skive deltager i projektet, som forsøger at skabe en tættere forbindelse mellem uddannelse og profession

Læreruddannelsen har en forpligtelse til at integrere fag, pædagogik og praktik i en forskningsinformeret og udviklingsbaseret professionsuddannelse.

Projektets hovedspørgsmål er:
Hvordan integreres denne dobbeltforpligtelse i læreruddannelsen  - og hvordan udvikler vi  bedre modeller for integration af uddannelsens forskellige elementer?
Projektet er endvidere inspireret af den internationale forskning om den gode lærers praksis. I en række studier påpeges det, at lærerens faglige viden først kommer til sin ret når den kombineres med pædagogisk og didaktisk kompetence.